90-talet ringde och ville ha sin data tillbaka

Då finns Datorservice Bromma på Orrspelsvägen 13 …

Filer ifrån Windows 98 är inga problem att plocka ut från gamla  datorer. Hårddisk modellen ovan kallades för bigfoot tillhörde lågpris segmentet.

Hårddisken kunde lagra 6 GB data. Detta är dock inte den äldsta datorn vi har plockat ut innehåll från, för några år sedan fick vi en Commodore PC20-II ( Tidigt 90-tal ) dator, den hade så kallade RLL hårddiskar. Någon gång runt 1992 gick man över ifrån RLL till IDE standarden. RLL hårddiskar kännetecknas av att de har 2 kablar istället för 1 kabel som IDE har.

Den första hårddisken som undertecknad ägde var en Atari SH205 som hade seagate ST225 (20 MB lagring) som extern hårddisk. 20 MB på den här tiden var stora mängder.