90 talet ringde och ville ha sin data tillbaka

Då finns Datorservice Bromma på Orrspelsvägen 13 …

Filer ifrån Windows 98 är inga problem att plocka ut ifrån gamla härken till datorer. Hårddisk modellen ovan kallades för bigfoot tillhörde lågpris segmentet.

Hårddisken kunde lagra 6 GB data. Detta är dock inte den äldsta datorn vi har plocka ut innehåll ifrån, för några år sedan fick vi en Commodore PC20-II ( Tidig 90 talet ) dator, den hade så kallade RLL hårddiskar. Någon gång runt 1992 gick man över ifrån RLL till IDE standaren. RLL hårddiskar kännetecknas av dom har 2 kabla istället för 1 som IDE har.

Den första hårddisken som undertecknad ägde var en Atari SH205 som hade seagate ST225 i sej( 20 MB lagring ) som disk i sej. 20 MB på den här tiden var stora mängder.