Ransomware

Ransomware är en typ av skadlig kod som i hemlighet kan ha installerats på en dator utan användarens vetskap eller avsikt och som begränsar tillgången till den infekterade datorns system på något sätt,  och kräver att användaren betalar en lösensumma till de skadliga operatörerna att ta bort begränsningen. Den cryptovirology form av attacken gör att Ransomware systematiskt krypterar filer på systemets hårddisk, vilket blir svårt eller omöjligt att dekryptera utan att betala lösen för dekrypteringsnyckeln. Andra attacker kan helt enkelt låsa systemet och displaymeddelanden som är avsedda att locka användaren att betala. Ransomware propagerar typiskt som en trojan, vars nyttolast är förklädd till en till synes legitim fil.

Hur kan Datorhjälp hjälpa Er med ransomware? Den typen av ransomware som blockerar datorn, där kan vi avlägsna viruset, vi kan tyvärr inte låsa upp filer som redan har blivit krypterade.  Dock behöver en dator som har drabbas av t.ex Crypto locker oftast en ominstallation av operativsystemet då maskinen kan innehålla infekterad kod som inte antivirusprogrammet klarar av att hitta.