Ransomware

Ransomware är en typ av skadlig kod som kan hemlighet installeras på en dator utan användaren vetskap eller avsikt användare som begränsar tillgången till den infekterade datorn systemet på något sätt ,  och kräver att användaren betala en lösensumma till de skadliga operatörerna att ta bort begränsningen . Den cryptovirology form av attacken har Ransomware systematiskt kryptera filer på systemets hårddisk , vilket blir svårt eller omöjligt att dekryptera utan att betala lösen för dekrypteringsnyckeln . Andra attacker kan helt enkelt låsa systemet och displaymeddelanden som är avsedda att locka användaren att betala . Ransomware propagerar typiskt som en trojansk , vars nyttolast är förklädd till en till synes legitim fil .

Hur kan Datorhjälp Er med ransomware? Den typen av ransomware som blockera datorn, där kan vi avlägsna viruset, vi kan inte dock inte låsa upp filer som har blivit krypterade.  Dock behöver en dator som har drabbas av t.ex Crypto locker oftast ominstalleras, då maskinen kan innehålla infekterad kod som inte antivirus programmet klara av att finna.