Webbappen RutIS

RutIS är en webbapp som är till för dig som säljer RUT tjänster, för att hålla koll på alla transaktioner som skall bli underlag till skatteverket så är RutIS syfte att underlätta att komma ihåg viktiga uppgifter som behövs senare för att få ut RUT ersättning ifrån skatteverket.

Idén till RutIS kom till när vi på Datorhjälp har varit ute och hjälpt kunder, då har vi skrivit ner kundens persondata i telefonens anteckningsfunktion, detta har inte varit optimalt eftersom ibland har det blivit fel på personnummer, då har det inneburit en massa onödigt tidspill på att leta reda på korrekt personnummer. Eftersom begäran om RUT inte får skickas innan man erhållit betalning, så kan en del RUT ärende bli liggande i väntan på betalning.

  • RutIS är lätt använda från mobiltelefon / surfplatta eller dator, så man kan som utförare av tjänst redan ute hos kunden fylla i uppgifterna som behövs som underlag för RUT , därav spara administration senare.
  • RutIS stödjer olika prissättning för olika tjänster,  t.ex kan städning kosta 300:- Innan RUT medan snöskottning kostar 400:- innan RUT.
  • RutIS har en loggfunktion för att komma ihåg vilka ändringar som görs på varje transaktion.
  • Webbappen har en funktion där transaktionerna skickas in som batchar till skatteverket. När en batch av transaktion är inskickad, då kan man anonymisera persondata, därav minska risken att läcka persondata om webbhotell som Rutis körs på blir hackad.
  • Eftersom man lagrar personuppgifter, så innehåller webappen en funktion att anonymisera data efter att data har skickas in till skattemyndigheten.
  • WebbAppen RutIS kan köras hos webbhotellet där man har sin hemsida eller på egen lokaldator. Kravet är MySQL och PHP, rekommenderat är dock LAMP ( Linux Apache MySQL PHP )

Licensform  GPL 2